perjantai 31. tammikuuta 2014

Kuljetuspalvelu Tampere. Kuljetuksia ja lähettipalveluita Tampereella ja Tampereelta eri puolille Suomea, Baltiaan, muualle eurooppaan henkilöautolla tai tilanteen mukaan eri sopimuksin jopa saattopalveluina turvapalveluina tiedostaen monikulttuurisen EU:n vaarat lapsille, naisille tmv:lle


Kuljetuspalvelu Tampere = Lähetti-, kuriiri-, saatto-ja turvapalvelu Tampere

Tiedustelut, sopimukset, tilausvahvistukset 
E-mail: talonmiespalvelu@gmail.com
Puhelin: 044-3380291

Maksut: Ennakkomaksulla ennen toimitusta yhteisen sopimuksen mukaan käteismaksulla. Näin ei tarvitse käyttää aikaa erilaisten luottotietojen tarkisteluun, eikä haaskata tulevaisuuden aikaa perintään ja maksumuistutuksiin. Ne ovat turhia kustannuksia.

Kun tarvitset arvokkaiden teosten kuljetus- ja saattoapua esim. Tallinnan Nykytaiteen museoon tai arvotavarakuljetukseen ulkomaille, niin ota yhteyttä niin tarkistellaan aikataulut ja hinnoittelu?
Arvotavara- ja henkilökuljetuksissakin on monta vaaraa esim. vuodenaikojen mukanaan tuoma liukkaus, portaikot, ajankohta jne. (Ohessa kuvia Tallinnan Nykytaiteen museon portaikoista)

Kun epäilet että tulee ryypättyä rankasti ja haluat ns. vetää "perseet olalle" turvallisesti, sekä vielä tulla mahdollisen arvotavara tmv:n esim viinalastisi kanssa turvallisesti käteisvarasi ja henkilökohtaisen koskemattomuutesi säilyttäen, tiedät ketä kysyä.

Monet suomalaiset, hullun ja mielettömän alkoholipolitiikan neuvostoaikaisen sääntelyn takia, käyvät mieluummin Tallinnassa pikku rahalla, ettei tarvitse selitellä pullojen määrää, eikä myöskään tukea viinaveron takia maahanmuuttoa ja islamia.


Kuljetuksia ja lähettipalveluita Tampereella ja Tampereelta eri puolille Suomea, Baltiaan, muualle eurooppaan henkilöautolla tai tilanteen mukaan eri sopimuksin jopa saattopalveluina turvapalveluina tiedostaen monikulttuurisen EU:n vaarat lapsille, naisille tmv:lle

Turvallisuus ja huomaamattomuus on avaintekijä monissa kuljetuksissa, myös saatto- ja turvapalveluissa.

Edes Suomessa ei ole turvallista käydä pankkiautomaateilla, kaupoissa tai julkisilla paikoilla tiettyihin kellonaikoihin ja pimeän tullen yksin, kiitos monikulttuurisuutta ja islamia palvovien viranomaisten, kansanedustajien, sekä heitä virkaan valinneiden ja valtaan äänestäneiden mielettömyyden ja hulluuden.

Huomioitava on mistä maksaa, pitkät etäisyydet ovat monasti myös eräs merkittävä syy ja autoiluun, sekä liikenteeseen Suomessa kohdistuva kovempi verotus kuin muualla EU:ssa:

Kevään Logistiikkamessujen 2013 antia kustannusrakenteista
http://www.logistiikkamessut.fi/logistiikkamessut/sivu.tmpl?sivu_id=2419;navipath=2411

Keskiviikko 17.4.2013

Avajaisseminaari: Logistiikka nousi kilpailukyvyn ytimeen

Aika: 10.30–12.00
Paikka: Tähtien Sali, Seminaarikeskus 2. krs

Liikenteestä ja logistiikasta aiheutuvat kustannukset ovat merkittävä kilpailukykytekijä. Tällä hetkellä kaikki peräänkuuluttavat kilpailukykyä. Logistiikkakustannukset ovat merkittävä osa kilpailukykyä, sillä niiden osuus yritysten liikevaihdosta on keskimäärin 14 % ja vientiyrityksillä jopa 20 %. Suomen logistiikkakustannukset suhteessa BKT:een ovat noin 19 %, kun muissa teollisuusmaissa vastaava luku on tyypillisesti 10–17 %. 
--------------------------
Vielä ihmetellään miksi Suomessa kaikki maksaa enempi kuin muualla?

Kuljetusasiakaan info: 
http://www.skal.fi/files/13201/Kuljetusasiakkaan_info_082013.pdf

Katsokaa uusia lakeja alv-korotuksia jne, kyllä näillä tempuilla ohjataan maantiekuljetukset postinjakelusta alkaen ulkomaisiin käsiin, missä ei moisia rajoitteita tunneta:

--------------
Kuljetusalan lakimuutoksia Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä eli ns. tavaraliikennelaki on muuttunut ja tullut voimaan 25.4.2013. Laki antaa uusia mahdollisuuksia loppukäyttäjien rahastamiseksi entistä kalliimmilla kuljetuksilla ja välillisillä kustannuksilla.

Ko. allamainitut kurssit monille ammattikuljettajille pilipalipelien pelaamista kännyköillä tmv:lla ja peräpukamien kasvattamista. Kyse lähinnä valtion erittäin vahingollisesta toiminnasta suomalaisen kuljetusliiketoiminnan supistamiseksi. Monet autokoulut ovat jo myyneet kuorma-autonsa, kun ei enää tule C-kortin suorittajia.

Merkittäviä laajennuksia on tullut kuljetusten tilaajan vastuuseen. Kuljetuksen tilaajan on ennen kuljetuksesta sopimista selvitettävä, että kuljetuksen suorittajalla on liikennelupa tai että lupaa ei tarvita (Ei koske yksityishenkilöitä). Sopii kysyä mitä se tilaajalle kuuluu? Eikö vanha tapa kuorma-autokortti suoritettuna ole muka riittävä? Kyseessä puhdas rahastus ja ihmisten verenhimoinen liikarahastus valtion toimin.Ei se kuorma-auto sen kummemmin kulje onko jokin 35 tunnin peräpukamien kasvatuskurssi tullut istuttua ja kärsittyä uniapneasta ja hapenpuutteesta ko. tilanteissa. Eiköhän yhä useampi kuljetus tehdä talkoo- ja kaverimuuttona, jos virallinen kuljetus on kielletty valtion rahastusahneuden takia.
Nyt jo Itella käyttää virolaisia postikuljetuksiinsa. Mikä lie ko. kuskien pätevyysvaatimus? Kun Viron ajokultturia katsoo, niin sopii epäillä ettei se laadukkaampaa ole kuin vanhojen C-korttien omaajien.

Lisäksi on varmistettava, että kuljetuksen suorittaja on merkitty arvonlisäverorekisteriin, jos se on siihen velvollinen kyseisestä myynnistä. (Mitähän tuokin tavalliselle matti meikäläiselle selkosuomella tarkoittaa?)

Kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyysvaatimus tulee voimaan 10.9.2014, jos kuljettajan ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009. Tässä tapauksessa kuljettajan on suoritettava yhteensä 35 h koulutus, joka muodostuu ennakoivan ajon kurssista ja 4 muusta valinnaisesta ammattipätevyyskoulutukseksi hyväksytystä kurssista. Jatkoaikaa kurssisuoritusten hankkimiseksi ja ammattipätevyyden rekisteröimiseksi 10.9.2014 jälkeen ei ole tulossa, joten ammattipätevyys on hankittava ennen sitä, jos aikoo toimia kuorma-auton kuljettajana tavaraliikenteessä. Ammattipätevyystiedot rekisteröi TraFi. Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta http://www.trafi.fi/tieliikenne/ammattiliikenne

--------------------
Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2013

Lakikaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130262

---------------------
7 §
Ilman lupaa sallittu kaupallinen liikenne
Lupaa ei tarvita suoritettaessa:

3) tavarankuljetuksia moottoriajoneuvolla seuraavin edellytyksin:
a) kuljetettavana on vain kuljetuksen suorittajan omaa tavaraa taikka kuljetuksen suorittaja on myynyt tai ostanut, antanut tai ottanut vuokralle, valmistanut, louhinut tai erottanut taikka jalostanut tai korjannut kuljetettavan tavaran;
b) kuljetuksen tarkoituksena on tavaroiden kuljettaminen kuljetuksen suorittajalle tai tämän yritykseen tai yrityksestä taikka niiden siirtäminen joko yrityksen sisällä tai yrityksen omia tarpeita varten sen ulkopuolella;
c) kuljetuksessa käytettävien moottoriajoneuvojen kuljettajat kuuluvat kuljetuksen suorittajan henkilöstöön tai sen käyttöön sopimuksen perusteella asetettuun henkilöstöön;
d) kuljetuksessa käytettävät ajoneuvot kuuluvat kuljetuksen suorittajalle tai ovat sen lykkäävin ehdoin ostamia tai ne ovat sen vuokraamia; jälkimmäisessä tapauksessa sillä ehdolla, että ne täyttävät ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/1/EY säädetyt edellytykset; ja
e) kuljetus on toissijainen kuljetuksen suorittajan koko elinkeinotoimintaan nähden;
4) koneurakointiin, rakentamiseen tai laitteen asentamiseen taikka muun vastaavan työn yhteydessä työhön tarvittavien materiaalien, koneiden tai laitteiden kuljetusta, kun ajoneuvon kuljettaja on yksi työn tekijöistä eikä siirrettäessä metsässä käytettäviä työkoneita metsäurakointipaikoissa ja niiden välillä, kun siirron tekee urakointiin osallistuva;
5) maa-, metsä-, eläin-, riista- tai kalatalouden kuljetusta traktorilla;
6) kotihoidon palveluun liittyvää kuljetusta tämän alan elinkeinonharjoittajan hallinnassa olevalla ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä, jonka kokonaismassa on enintään 3 500 kiloa;
7) tien ja kadun hoitoon liittyvän maa-aineksen, veden, suolan tai muun vastaavan aineen levittämistä tielle tai kadulle taikka lumen kuljetusta traktorilla, kun kuljetuksen suorittaja on huolehtinut myös lumen poistamisesta työkohteessa;

12) kuljetusta, josta työnantaja maksaa palkansaajalle Verohallinnon verottomana hyväksymän suuruisen korvauksen työtehtäviin liittyvien tavaroiden kuljettamisesta palkansaajan hallinnassa olevalla ajoneuvolla, kun mukana olevien tavaroiden kuljettaminen ei ole palkansaajan päätyö;
13) liikenneturvallisuutta vaarantavien rikkoutuneiden ajoneuvojen siirto tieltä lähimpään turvalliseen paikkaan;
14) kuljetuksen suorittajan hoidossa olevien eläinten kuljetus hoitoon tai kilpailuihin.

--------

Kuriiripalvelu Suomi Kuljetuspalvelu Lähettipalvelu Tampere http://kuljetuspalvelu.blogspot.fi/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti